Chức năng, đặc điểm chính:

  • Màng sơn sáng, mịn
  • Độ che phủ tốt
  • Màu sắc phong phú
  • Phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa
  • Có 02 loại là: 18L và 5L